Дистанционен контрол на абонатни станции и техническо обслужване

abon sidio dist1


Дистанционното управление на абонатни станции е сред най-мощните методи за спестяване на енергия. Това е една от причините да разработим нашата SCADA система - SiDiO за дистанционен мониторинг и контрол на абонатни станции. Тя е подходяща както за управление на големи мрежи от абонатни станции, така и за контрол на единични абонатни станции. 

 

Наблюденията на Бруната на база на работещи системи SiDiO сочат, че у нас индивидуалното управление на абонатни станции дава възможност за икономия на енергия до 20%, особено в обществени сгради, където режимът на обитаване е идентичен за всички обитатели.

 

Техническото обслужване на абонатни станции е полезно допълнение към дистанционния мониторинг и контрол. Предсезонната профилактика на съоръжението, почистването на филтриращи елементи, техническите консултации при възникнали проблеми по време на отоплителния сезон гарантират оптималната работа на абонатната станция и като резултат необходимата енергийна ефективност.

Как работи SCADA системата SiDiO?

abon sidio dist2SCADA системата SiDiO следи работата на абонатната станция  в реално време през Интернет с достъп както за клиента, така и за диспечерския център на Бруната. За извършването на настройка или корекция в работния режим на абонатната станция вече не е необходимо посещение на място от сервизен техник. Информацията за всички работни параметри на абонатната станция се подава непрекъснато, а промяната на настройките може да се извършва on-line по всяко време. Управлението на всяка абонатна станция е в ръцете на опитни специалисти, които заедно с клиента могат да изберат най-добрия режим на работа за по-добър комфорт на обитателите на сградата и за оптимални сметки.

Всеки клиент има възмножност да следи работата на абонатната станция не само online, а и под формата на енергийни доклади, които енергийните консултанти изпращат всеки месец и в края на всеки отоплителен сезон. Те представляват обобщен отчет, който съдържа графична информация и анализ на потреблението, както и препоръки за енергоспестяващи мерки.

Системата за аларми, включена в софуера непрекъснато контролира изправната работа на съоръженията. Операторът получава сигнал за всяко отклонение от зададените параметри или възникнала повреда, за да бъдат взети своевременни мерки.

За по-детайлно изследване на потреблението, системата има възможност за интегриране на датчици за температура в избрани помещения в сградата, на разпределители на топлинна енергия Brunata Futura, монтирани на отоплителните тела и на други измервателни устройства. Данните, генерирани от системата на Бруната подпомагат изпълнението на европейските мерки за енергийна ефективност, когато трябва да се извърши сертифициране на сгради, саниране и верификация на резултатите.


За кого е подходяща системата SiDiO?

Услугата за дистанционно обслужване на абонатни станции от Бруната е подходяща за обществени и жилищни сгради, свързани към централната топлофикационна мрежа, като учебни заведения, детски градини, търговски центрове, бизнес сгради, културни центрове, производствени сгради, административни сгради, спортни съоръжения, етажни собствености.

Пример за необходима оптимизация на потреблението са детските градини и училищата. Там често е необходима допълнителна настройка на абонатната станция по време на отоплителния сезон, за да се намали потреблението на енергия не само през съботите и неделите, и през нощта, а и през редовните и грипните ваканции.

При жилищните сгради също има сериозен потенциал за икономия, който е свързан с правилното използване на възможностите за настройка на абонатните станции по всяко време на отоплителния сезон, а не само веднъж годишно. За изправната работа на съоръжението е важно и надеждното техническо обслужване на място, което е неразделна част от услугата на компанията.

Съвременните практики в европейските държави показват, че SCADA системите за контрол на потреблението на ресурси са най-гъвкавото и модерно решение, което намира все по-голямо приложение. Системата на Бруната SiDiO работи не само у нас, а и в други страни, където Бруната изнася абонатни станции – такива системи вече са монтирани в Италия, Гърция и Украйна.

Документи

Запитване за оферта
* В случай, че ползвате услугата Топлинно счетоводство, моля напишете Вашия абонатен номер и адрес!
Прочетох и съм съгласен/а с Декларацията за поверителност. Съгласен/а съм Бруната ООД да обработва предоставените от мен лични данни за целите на настоящия интернет сайт и потвърждавам, че имам право да предоставям данните.