abon sidio ikonomia1

Нашите наблюдения показват, че клиентите очакват да получат не само икономия на енергия, но и повече и по-прозрачна информация за потреблението си. Това е само една от причините за създаването на SCADA системата SiDiO. Тя позволява дистанционен мониторинг и контрол за всяка абонатна станция поотделно. Работата на абонатната станция е напълно прозрачна - към клиента се подава информация за това, какъв е режима на работа на съоръжението, какви са възможните настройки и оптимизации и съответно колко енергия може да се спести.


Възможността за икономия на енергия със системата на Далсия SiDiO е до 20% годишно.

abon sidio ikonomia2При SCADA системата SiDiO работата на абонатната станция се следи в реално време през Интернет. За извършването на настройка или корекция в работния режим на абонатната станция вече не е необходимо посещение на място от сервизен техник. Информацията за всички работни параметри на абонатната станция се показва непрекъснато, а промяната на настройките може да се извършва on-line по всяко време. Визуализацията на данните позволява преценка за възможностите за намаление на отоплението според нуждите на всяка сграда и за определни периоди.

Предимство на системата е създаването на анализи за потреблението на енергия в сградата - в края на всеки месец се генерира обобщен отчет, който съдържа графична информация за потреблението, работните параметри на абонатната станция и среднодневните температури за всеки ден и всяка нощ. В края на отоплителния сезон към клиента се изпраща годишен анализ на потреблението с подробна графична информация и икономически обосновани препоръки за енергоспестяващи мерки.

За по-детайлно изследване на потреблението, системата има възможност за интегриране на датчици за температура в избрани помещения в сградата, както и на разпределители на топлинна енергия Brunata Futura+, монтирани на отоплителните тела.

Данните, генерирани от системата на Далсия подпомагат изпълнението на европейските мерки за енергийна ефективност, когато трябва да се извърши сертифициране на сгради, саниране и верификация на резултатите.

Наблюденията на Далсия на база на внедрени и работещи системи SiDiO сочат, че у нас индивидуалното управление на абонатни станции дава възможност за икономия на енергия до 20%, особено в обществени сгради, където режимът на обитаване е идентичен за всички обитатели.


Пример за оптимизация на управлението на абонатна станция на детска градина в град София:

А. Неоптимизиран режим на абонатна станция за януари 2015 г.

Енергия за отопление и топла вода : 43,146 МВтч

Сметка: 4 383.25 лева /цена за 1 МВтч енергия 84.64 лв без ДДС/

Б. Оптимизиран режим на абонатна станция за януари 2016 г.

Икономия на топла вода - нощем и през почивните дни:  ваканция, съботи и недели – 11 дни, 31 нощи

Икономично отопление – нощем и през почивните дни: ваканция, съботи и недели – 11 дни, 31 нощи

Енергия за отопление и топла вода : 34,942 MВтч

Разлика е потреблението: 19 %

При настройване на режима на потребление на енергия при детските градини и училищата е особено важно да се предвиди не само икономия през нощта и през съботните и неделните дни, а също през редовните и извънредните ваканции, които са най-многобройни по време на отоплителния сезон. 

Услугата за комплексно обслужване на абонатни станции от Далсия е походяща за обществени и жилищни сгради, свързани към централната топлофикационна мрежа, като учебни заведения, детски градини, търговски центрове, бизнес сгради, културни центрове, производствени сгради, административни сгради, спортни съоръжения, Етажни собствености.

Промоционалната цена на услугата за комплексно обслужване на абонатни станции е 80 лева/месец или 560 лева за целия отоплителен сезон.

Съвременните практики в европейските държави показват, че SCADA системите за контрол на потреблението на ресурси са най-гъвкавото и модерно решение, което намира все по-голямо приложение. Системата на Далсия SiDiO работи не само у нас, а и в други страни, където Далсия изнася абонатни станции – нашата система е внедрена в Дания, Италия, Гърция, Косово и Украйна.

 

Документи