Подови абонатни станции за отопление и БГВ Dalsia Brunata

Абонатната станция Dalsia Brunata е нашето оптималното решение за свързване към централната топлопреносна мрежа. Тя обслужва нуждите от отопление и топла вода на жилищни, търговски и промишлени сгради.

Продуктите на Бруната с марка Dalsia Brunata са предназначени за топлофикационния сектор. Следвайки традициите на компанията, заложени в началото на 20-ти век, ние отдаваме ключово значение на иновациите и научните изследвания в областта на топлинното инженерство. По този начин, ние успяваме да предложим продукти и услуги с високо качество, които отговарят на изискванията на съвременния свят.


Нашият опит

Станциите Dalsia Brunata се предлагат в ефективни стандартни и нестандартни решения, създадени благодарение на нашия опит в проектирането, производството и подбора на компоненти от водещи производители. През 1993 г. започнахме производството им в гр. София и оттогава непрекъснато подобряваме дизайна и производствените мощности. Днес разполагаме с богата гама от изделия, както и с опитен екип от проектанти, което е важно за постигането на желаните резултати.

Нашият опит в България и много европейски държави е свързан с изпълнението на мащабни проекти на Световната банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, както и с директни поръчки на големи клиенти.

Днес Dalsia Brunata e марка, която е позната в много Европейски страни, сред които Дания, Франция, Италия, Гърция, Украйна и България.


Производствена база

Бруната разполага с две производствени бази с общ капацитет от над 2 000 абонатни станции годишно. 

Цехът в гр. София е с приоритет в производството на нестандартни изделия. Тук се извършват проектирането по индивидуално задание на клиента и търговските операции. 

Фабриката в Индустриална зона Раковски, близо до гр. Пловдив е с по-голям капацитет и производствена площ от 2 200 кв.м. Тук се изработват стандартните изделия, някои от които са серийно производство. По-голямата част от продукцията на фабрикатата е предназначена за международните пазари.


Посетете www.dalsiabrunata.com за допълнителна информация

Документи

Запитване за оферта
* В случай, че ползвате услугата Топлинно счетоводство, моля напишете Вашия абонатен номер и адрес!
Прочетох и съм съгласен/а с Декларацията за поверителност. Съгласен/а съм Бруната ООД да обработва предоставените от мен лични данни за целите на настоящия интернет сайт и потвърждавам, че имам право да предоставям данните.