Проектиране на абонатни станции

abon proektirane


Абонатната станция е съоръжението, което свързва централната топлопреносна мрежа с вътрешната инсталация на жилищни, търговски и промишлени сгради. Нейните модули могат да обслужват нуждите от отопление, охлаждане, вентилация, топла вода. В допълнение всяка абонатна станция Dalsia Brunata може да бъде оборудвана с хардуер за SCADA система за дистанционен мониторинг и контрол SiDiO.


Етапи на работа

Проектирането на абонатната станция е първият важен етап при създаването на съоръжението. Техническите изисквания на топлофикационното дружество, нуждите на клиента и многогодишният опит на нашите специалисти са основата за създаване на най-подходящия проект. Най-често абонатните станции се проектират под формата на индивидуални или т. нар. нестандартни решения, съобразени изцяло с конкретното задание. След уточняване на всички необходими компоненти се извършва изготвяне на оферта, чертежи, по желание на клиента се изготвя и 3D модел на станцията. Следва одобрение от клиента, съставяне на техническа документация, производство, изпълнение на пълни функционални тестове, маркировка, транспорт и монтаж.


Посетете www.dalsiabrunata.com за допълнителна информация

Запитване за оферта
* В случай, че ползвате услугата Топлинно счетоводство, моля напишете Вашия абонатен номер и адрес!
Прочетох и съм съгласен/а с Декларацията за поверителност. Съгласен/а съм Бруната ООД да обработва предоставените от мен лични данни за целите на настоящия интернет сайт и потвърждавам, че имам право да предоставям данните.