Ремонт на абонатни станции

abon remont

Независимо кой е производител на съоръжението, ние можем да извършим необходимите ремонти, подобрения и последващо техническо обслужване.


При възникнала повреда в абонатната станция или когато съоръжението е морално остаряло е необходим ремонт, частична или цялостна подмяна. Нашите сервизни инженери извършват диагностика на място, за да препоръчат най-икономичното и ефективно решение на проблема.

Често пъти повредата възниква от неправилна експлоатация, недобро или липсващо техническо обслужване. В тези случаи нашата препоръка е след отстраняване на проблема да се премине към абонаментно техническо обслужване от Бруната.


Посетете www.dalsiabrunata.com за допълнителна информация

Запитване за оферта
* В случай, че ползвате услугата Топлинно счетоводство, моля напишете Вашия абонатен номер и адрес!
Прочетох и съм съгласен/а с Декларацията за поверителност. Съгласен/а съм Бруната ООД да обработва предоставените от мен лични данни за целите на настоящия интернет сайт и потвърждавам, че имам право да предоставям данните.