Всеки клиент на Бруната може индивидуално да избере начина на получаване на изравнителната сметка. Това е възможно след последните изменения в Наредбата за топлоснабдяване.

Бихме искали да обърнем специално внимание върху предимствата на Електронната сметка. Това безспорно е най-екологичното решение, заради липсата на разход на хартия и отпадането на услугата за доставка. Електронната сметка е и най-сигурна, защото няма как да бъде изгубена. Благодарение на нашите Онлайн услуги, клиентът има достъп до своите изравнителни сметки по всяко време, както и до допълнителни услуги, като sms известяване и др.

Това са опциите за начин на получаване на сметките, които Бруната предоставя на клиентите си:

  • Електронна сметка. Удобно и екологично решение. Можете да се откажете от хартиената сметка и да заявите желанието си да получавате само електронни сметки на нашия сайт www.brunata.bg. За целта изберете секция Онлайн услуги, меню Моят профил. Онлайн услугите на Бруната са напълно безплатни.
  • Хартиена сметка в индивидуална пощенска кутия. Тази опция е по подразбиране. Обърнете внимание, отоворността за поддържане на пощенската кутия е на клиента. Когато пощенска кутия липсва, не е достъпна или не е защитена, не можем да гарантираме получаването на сметките.

  • Хартиена сметка в обща пощенска кутия на Етажната собственост, ако такава е осигурена и ако това е желанието на всички живущи. В този случай, сметките на всички абонати се изпращат в общ плик.