Производствена дейност на Бруната ООД е сертифицирана по стандарта ISO 9001:2008. Това гарантира, че продукцията ни отговаря на всички изисквания за високо качество. Всички компоненти на абонатните станции също отговарят на изискванията на стандарта EN ISO 9001:2008.

Бруната също така притежава сертификация в съответствие с европейската директива 97/23/EС за работа със съдове под налягане.
Фирмата извършва пълно гаранционно и следгаранционно обслужване на своята продукция.

Абонатните станции Dalsia Brunata са хидравлично тествани. Тяхната система за регулиране, електрически инсталации и апаратура са напълно функционално тествани.
 
Съгласно противопожарните норми, абонатните станции Dalsia Brunata са подходящи за сгради и помещения с нормална пожарна опасност.