Бруната обявява следните свободни работни позиции:

 

1.FULL STACK DEVELOPER - поддръжка и разработка на софтуерни продукти

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Разработва и имплементира нови характеристики и функционалности в съществуващи софтуерни решения
 • Установява и ръководи цялостната архитектура на използваните софтуерни продукти
 • Подсигурява високо ниво и наличност на услугите, управлявайки всички технически аспекти
 • Носи отговорност за разработения код
 • Общува с различни представители на бизнеса
 • Събира и структурира различни запитвания
 • Предлага решения съобразени с времеви график


ИЗИСКВАНИЯ

 • Владеене на VB.NET или C#
 • Работа с NET Web Forms, ASP.NET MVC и ASP.NET WebAPI
 • Високо ниво на Entity Framework
 • Познания по релационни бази данни и SQL – MS SQL Server
 • HTML, CSS, JavaScript
 • Опит в разработването на уеб приложения
 • Познания и опит в екосистемата на .NET – IIS, WebServices


ОБРАЗОВАНИЕ И ОПИТ

 • Висше образование степен Бакалавър или по-високо
 • Минимум 2 години опит в работата със софтуерни продукти


 

В момента разширяваме нашия „Контактен Център за Обслужване на Клиенти“ и търсим колеги, с които да продължим да предоставяме високо ниво на обслужване и удовлетвореност на клиентите ни за топлинно счетоводство.

2. СПЕЦИАЛИСТ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Обслужване на клиенти, чрез предоставяне на информация по телефона
 • Приемане на заявки за монтаж на нови и замяна на съществуващи уреди
 • Координиране дати за посещение с клиенти и техници
 • Съгласуване на различни запитвания с представители на други отдели в компанията
 • Периодично участие в кампании за уведомяване на клиентите за различни срокове и възможности
 • Предлагане на различни продукти и услуги на компанията

ИЗИСКВАНИЯ

 • Добри комуникативни умения
 • Умения за презентиране по телефона
 • Подход и персонално отношение към клиентите
 • Отлично обслужване на клиенти и отношение за проследяване и реагиране на заявки
 • Мотивация за професионално израстване и постигане на високи резултати
 • Умения за продажби по телефона се считат за предимство

ОБРАЗОВАНИЕ И ОПИТ

 • Средно образование или по-високо
 • Практически опит в използването на различни комуникационни канали като телефон, имейл, чат на живо, Facebook и др.
 • Минимум 2 години опит в работата със софтуерни продукти