Бруната ООД търси Full Stack Developer за офис София

Търсим човек, който ще бъде отговорен за поддръжката и разработката на софтуерни продукти, с които компанията оперира.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Разработва и имплементира нови характеристики и функционалности в съществуващи софтуерни решения
 • Установява и ръководи цялостната архитектура на използваните софтуерни продукти
 • Подсигурява високо ниво и наличност на услугите, управлявайки всички технически аспекти
 • Носи отговорност за разработения код
 • Общува с различни представители на бизнеса
 • Събира и структурира различни запитвания
 • Предлага решения съобразени с времеви график

ИЗИСКВАНИЯ

 • Владеене на VB.NET или C#
 • Работа с NET Web Forms,  ASP.NET MVC и ASP.NET WebAPI
 • Високо ниво на Entity Framework 
 • Познания по релационни бази данни и SQL – MS SQL Server
 • HTML, CSS, JavaScript 
 • Опит в разработването на уеб приложения
 • Познания и опит в екосистемата на .NET – IIS, WebServices

ОБРАЗОВАНИЕ И ОПИТ

 • Висше образование степен Бакалавър или по-високо
 • Минимум 2 години опит в работата със софтуерни продукти

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА

 • Конкурентно заплащане и условия за труд
 • Социални придобивки

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно ЗЗЛД.        Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Ще се радваме да се запознаем!