Smart водомерите, или т.нар. интелигентни водомери комуникират безжично с локална или широкообхватна мрежа и предоставят данни в реално време 24/7. 

Те се наричат интелигентни, защото събират дистанционно данните за потреблението на вода с точен час и ги споделят автоматизирано. Интелигентните измервателни уреди са програмирани да откриват и най-малкия теч, а опитите за магнитни манипулации с тях са невъзможни. Предимство на интелигентните уреди е, че отпада необходимостта от посещение на място във всяко домакинство.

Защо да използваме интелигентни водомери?

   • Клиентите на Бруната, които са оборудвани с интелигентни водомери в комбинация с интелигентни уреди за отчитане на топлинна енергия, като радио разпределители и радио топломери, имат достъп до реална информация за потреблението си на топлинна енергия и съответно реални сметки всеки месец.
   • Интелигентните водомери предлагат точно дистанционно измерване на потреблението на вода и могат да бъдат интегрирани в интелигентни градове и домове.
   • Интелигентните уреди премахват неудобството от ръчното отчитане и позволяват отразяване на данните в реално време, като елиминират възможността за грешки. В резултат на това, клиентите разполагат с ясна информация за потреблението си и могат да оптимизират потреблението си.
   • Използвайки данните от интелигентните водомери, компаниите за комунални услуги могат да анализират потреблението на своите клиенти и да подобрят услугите си. 
   • Много жилища имат скрити течове, които понякога не се забелязват или се смятат за незначителни.  Интелигентните водомери спомагат за бързо откриване на течове, като предоставят актуални данни. Това може да спести на клиентите значителни разходи за сметките им за вода.  

Интелигентни водомери от Бруната

OpTherma HYDRODIGIT - електронен водомер с вграден радиомодул

HYDRODIGIT S1 RANGESIZE M22

За своите битови клиенти Бруната предлага електронен водомер OpTherma HYDRODIGIT с вграден радиомодул тип wM-BUS или LoRa.

OpTherma HYDRODIGIT е едноструен и се предлага във версии за топла и студена вода с диаметри DN15 и DN20 mm (1/2″- 3/4″). Цифровият дисплей е с 8 цифри, а предаването е индуктивно. Притежава въртящ се на 360° циферблат. Опитите за магнитна измама са невъзможни.

Водомерът се произвежда в Италия.

 OpTherma GSD_RFM - водомер с външен радиомодул

 GSD8 AFAC 2018 OpThermaRFM TX1 750px 1 OpTherma

Този модел отново е предназначен за битови клиенти и е оборудван с външен радиомодул OpTherma RFM-TXE, който може да бъде монтиран допълнително. Предавателният модул е тип wM-BUS или LoRa. OpTherma GDS-RFM е едноструен, със сух циферблат и директно отчитане на 8 цифрови ролки. Произвежда се във версии за студена и топла вода с диаметри DN15 и DN20 mm (1/2″- 3/4″). Притежава въртящ се на 360° циферблат.

Водомерът се произвежда в Италия.

Какви са нормативните изисквания по отношение на битовите водомери

Съгласно закона, всички новоинсталирани водомери за топла вода трябва да се отчитат дистанционно. Те се доставят от топлинния счетоводител, също и с неговото одобрение.

До 31 декември 2026 година всички водомери за топла вода, които не притежават опция за дистанционно отчитане, трябва да бъдат подменени и отчитани дистанционно.

Бруната предлага още дистанционни водомери не само за топла, а и за студена вода, които се монтират при клиентите на водоснабдителните дружества, в частност на клиентите на Софийска вода.