Проверка на топломери - комплексна услуга с посещение на място

prov toplomeri

Съгласно действащото у нас законодателство, проверката на апартаментните топломери е задължителна веднъж на 5 години. Тя може да бъде направена по предписание на фирмата за дялово разпределение или по инициатива на самия клиент, когато изминат 5 или повече години от поставянето на уреда.

За улеснение на своите клиенти, Бруната извършва Комплексна услуга за проверка на апартаментни топломери съвместно с лицензирана метрологична лаборатория АС Бояна АД. Услугата включва демонтаж, монтаж и пломбиране и е желателно да бъде извършена в месеците извън отоплителния сезон.


Какво да правим, когато екранът на апартаментният топломер изгасне?

Изгасналият екран на топломера е сигнал, че вероятно батерията му е изгаснала. В този случай е необходимо да се свържете с фирмата за дялово разпределение. В зависимост от модела на вашия уред, батерията му може да бъде сменена или ще се наложи смяна на целия уред. Когато данните за потреблението не могат да бъдат отчетени, потреблението ще бъде начислено на база на данните от миналия отоплителен сезон и общия топломер.

Важно: Разпределителите на топлинна енергия (често наричани разговорно „топломери”), не подлежат на метрологична проверка.


Свържете се с нас за повече информация

Потърсете нашите консултанти: тел. 02 9155­ 734

Запитване за оферта
* В случай, че ползвате услугата Топлинно счетоводство, моля напишете Вашия абонатен номер и адрес!
Прочетох и съм съгласен/а с Декларацията за поверителност. Съгласен/а съм Бруната ООД да обработва предоставените от мен лични данни за целите на настоящия интернет сайт и потвърждавам, че имам право да предоставям данните.