Радио разпределител OpTherma

Електронният разпределител на топлинна енергия OpTherma е с радио модул за безопасно дистанционно отчитане. OpTherma притежава всички съвременни характеристики, от които се нуждаете – радиопредаване, двусензорно отчитане, енергонезависима памет, сменяема батерия с живот 10 години, възможност за статистика на отчетените температури, история на потреблението и средни температури, отчетени за 24 месеца назад. 

Устройството е допълнително защитено с механичнa пломба и саморазрушаваща се пломба.


OpTherma

  Характеристики 

   Двусензорен разпределител с радиопредаване

   Регистрация и статистика за: 
   показанията на устройството,
   температури на околната среда,
   температури на радиатора

   Електронни аларми за демонтаж и разглобяване

   10 години живот на батерията

   Отговаря на стандарта БДС EN 834

 

 

Предимства на уреда

Данните на дисплея предоставят на живущите възможност за непрекъснат мониторинг на работата на устройството в два режима – основен и разширен, които могат да се избират с натискане на бутона съответно за 2 или 3 секунди.

Стартовата температура на измерване на радиатора започва от 22.5 °C.

 

 

Документи

Запитване за оферта
* В случай, че ползвате услугата Топлинно счетоводство, моля напишете Вашия абонатен номер и адрес!
Прочетох и съм съгласен/а с Декларацията за поверителност. Съгласен/а съм Бруната ООД да обработва предоставените от мен лични данни за целите на настоящия интернет сайт и потвърждавам, че имам право да предоставям данните.