920 5

 

Как да пестим топлинна енергия?

ПРИ ПРОВЕТРЯВАНЕ

Когато проветрявате Вашето жилище, отваряйте прозорците за около 5 минути. През това време, поставете вентилите на радиаторите на позиция „0”.

ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ РАДИАТОРИ ДА ПОЛЗВАМЕ

Не отоплявайте цялото жилище само с един радиатор. В този случай радиаторът ще работи максимално, разпределителят ще отчете голям брой деления и сметката за отопление ще бъде много по-голяма, отколкото при използване на всички радиатори на икономичен режим.

ПОДХОДЯЩА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ВСЯКО ПОМЕЩЕНИЕ

Не поддържайте една и съща температура във всички помещения. Понижавайте температурата в неизползваните стаи. По-ниските температури в помещенията през нощта и през деня, когато сте на работа също водят до пестене на енергия, без това да се отрази на Вашия комфорт.

ПРЕГРАДИ ПРЕД РАДИАТОРИТЕ

Обърнете особено внимание на решетките, мебелите и завесите пред радиаторите – преградите пред отоплителните тела водят до загуба на част от топлината. Това намалява ефективността на радиатора и увеличава потреблението на топлинна енергия.

ДОГРАМА И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Недобре уплътнените прозорци и врати, както и лошата топлоизолация на жилището са фактор за увеличено потребление на топлинна енергия.

ИЗБЯГВАЙТЕ ПРЕРАЗХОД НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

За да избегнете преразход на топлинна енергия от радиаторите, никога не оставяйте радиаторните вентили на максимална позиция. В това положение  вентилът не се затваря автоматично и разпределителят отчита голям разход на енергия. Това ще увеличи сметката Ви.