Топлинно счетоводство с годишен отчет

След края на отоплителния сезон, Бруната отчита всички сгради с ежегоден отчет за изготвяне на индивидуалните изравнителни сметки на клиентите. Предварително се обявавят две дати за отчет, които се предоставят на живущите. Всеки абонат може да провери датата и часа за отчет на своята Етажна собственост в Интернет на нашия сайт, както и да заяви sms известяване.


Какви са стъпките за изготвяне на сметката за топлинна енергия?


10


Отчитане на електронни разпределители Brunata

При отчитане на място, към  всеки електронен разпределител се свързва ръчен електронен терминал и информацията се прехвърля директно. По този начин човешката грешка се свежда до минимум. Още едно предимство на директния пренос на информация към ръчния терминал е, че отчитането се проверява веднага. Терминалът извършва проверка на трансферираната информация и сигнализира на служителя, в случай, че е отчетена неправилна стойност.


Отчитане на капилярни разпределители Brunata

Капилярният разпределител разполага с две ампули, всяка от които е в различен цвят. Лявата ампула показва потреблението от миналата отчетна година, а дясната – от настоящия отчетен период. Следователно, това което се отчита е нивото на течността в ампулата. Служителят на фирмата отчита две стойности от скалата: Стойност на потреблението (дясна страна) и Контролна стойност (лява страна).

 
Запитване за оферта
* В случай, че ползвате услугата Топлинно счетоводство, моля напишете Вашия абонатен номер и адрес!
Прочетох и съм съгласен/а с Декларацията за поверителност. Съгласен/а съм Бруната ООД да обработва предоставените от мен лични данни за целите на настоящия интернет сайт и потвърждавам, че имам право да предоставям данните.