920 5


Условия за избор на фирма за дялово разпределение:

» Наличие на топломер в абонатната станция

» Писмено съгласие на собствениците в сграда - етажна собственост, взето на Общо събрание за избор на фирма за дялово разпределение и избор на упълномощен представител

» Препоръчително е монтирането на термостатични вентили /от 01.01.2001 г. е задължително съгласно ЗЕЕЕ/

 

Документи:

» Договор за доставка и монтаж

 » Протокол от общо събрание на етажната собственост: 

 - за топлинно счетоводство с топломери

 - за топлинно счетоводство с разпределители 

» Декларация към Протокол от Общо събрание 

 

Комплектът документи може да се получи безплатно и от всеки един от офисите на Бруната ООД.

 

Промяна на процент сградна инсталация:

Процентът сградна инсталация може да бъде избран от Етажната собственост в диапазона от 20 до 40 на сто от количеството топлинна енергия за отопление на сградата. За целта Етажната собственост трябва да проведе Общо събрание. Промяната се отнася само за сгради с разпределители и вертикална тръбна разводка. За сгради с хоринзонтална разводка и монтирани индивидуални апартаментни топломери процентът сградна инсталация се изчислява от топлинния счетоводител.

Необходими документи:

» Протокол между собствениците от Етажна собственост