tyrg dost energia

 

Бруната изпълнява проекти за доставка на енергия с акцент върху възобновяемите източници като фотоволтаични системи, котли на биомаса и други. Наши проекти са реализирани в Априлци, Разлог, Капатово и др.

Доставката на топлинна енергия от Бруната може да включва пълния цикъл от дейности или част от тях – монтаж на отоплителна централа и текущо обслужване, изграждане на топлопреносна мрежа, доставка и монтаж на абонатни станции, доставка и монтаж на апартаментни топломери и термостатични вентили, измерване на топлинна енергия и вода.