Предварително изолирани тръби Foxpipes

Бруната предлага на българския пазар предварително изолирани тръби, които представя под марката FOXPIPES. Дистрибуторските функции се допълват от проектиране, изграждане и гаранционно обслужване на тръбопроводи за подземно и надземно полагане на тръбите.


Описание

Предварително изолираните тръби и фитинги се използват в топлоснабдяването и индустриалния сектор.

Tръбите FOXPIPES се използват основно за: 

»  Изграждане на подземни и надземни тръбопроводи

»  Предаване на течности при максимална температура от 145 ° С в зависимост от топлоизолационна система, с възможност температурата да достигне до 150°С в продължение на 100 часа наведнъж при работно налягане до 2,5МPa.


Тръбите са с предварително обработени краища, което осигурява лесно заваряване. За термична изолация се използва пенополиуретанова пяна с основен елемент циклопентан и с коефициент на топлопроводимост 0.0274 W/mK.

 

Предварително изолираните тръби и елементи са оборудвани със система за откриване на течове в тръбопроводите, вградена в тръбите и предварително изолираните елементи. Тази система сигнализира при аварийни състояния и дава възможност за локализиране на аварията. Системата се състои от сигнализационни контури, импулсни и локализационни устройства предназначени за откриване на течове.

 

Системата за управление на качеството на FOXPIPES съответства на изискванията на стандарта PN EN ISO 9001:2001 и е интегрирана със системата за управление на околната среда PN-EN ISO 14001:1998, която съответства на РСВС – сертификат № JS-124/1/2004.

 

Предварително изолираните тръби FOXPIPES притежават протокол за изпитване на типа на строителния продукт по Система 3 с №С3-05/28.02.2006 издадено от Висше Строително Училище “Любен Каравелов”, сектор “Оценяване на съответствието и българско техническо одобрение”.

 

FOXPIPES предлага и предварително изолирани елементи по проект на клиента, с различни от стандартните в каталога диаметри, дължини и ъгли на огъване.

 

FOXPIPES предлагат също така:

» Предварително изолирани елементи: колена с ъгъл на огъване от 15о до 90о

» Т-отклонения

» Преходи

» Линзовани компенсатори

» Спирателна арматура 

Запитване за оферта
* В случай, че ползвате услугата Топлинно счетоводство, моля напишете Вашия абонатен номер и адрес!
Прочетох и съм съгласен/а с Декларацията за поверителност. Съгласен/а съм Бруната ООД да обработва предоставените от мен лични данни за целите на настоящия интернет сайт и потвърждавам, че имам право да предоставям данните.