tyrg sidio edinichna1

 

SiDiO е SCADA системата на Бруната за мониторинг и контрол на абонатни станции, изцяло разработена от наши специалисти. Цялостното решение включва интернет софтуер, хардуер и допълнително техническо обезпечаване, ако това е необходимо.

SiDiO представлява мащабируемо решение, което може да управлява както единични абонатни станции, така и големи мрежи. 

Специално за собствениците на единични абонатни станции Бруната разработи комплексна услуга за дистанционно управление на абонатни станции и техническо обслужване. Услугата цели да повиши енергийната ефективност на топлофицирани сгради като училища, детски градини, производствени сгради, търговски комплекси, административни сгради, обществени сгради, спортни центрове и други.


Какво включва комплексната услуга и как можете да намалите разходите за топлинна енергия до 20%?

tyrg sidio edinichna2Нашата комплексна услуга е абонамента – за месеците на отоплителния сезон или с целогодишно обслужване включва:

- Монтаж на специализиран хардуер

- Дистанционен мониторинг и контрол на абонатната станция от енергийните консултанти на Бруната

- Техническо обслужване на място преди и по време на отоплителния сезон

- Потребителски достъп през интернет за мониторинг на абонатната станция

- Месечни и годишни енергийни доклади от енергийните консултанти с графични и цифрови данни, коментари и препоръки

- Опция: монтаж на радио термометри и радио влагомери за с връзка със системата в избрани помещения за получаване на обратна връзка и генериране на разширени доклади.

- Опция: Ремонт на съоръжението и доставка на компоненти

 

Документи