tyrg sidio mreji1

SiDiO е SCADA системата на Далсия за мониторинг и контрол на абонатни станции, изцяло разработена от наши специалисти. Цялостното решение включва интернет софтуер, хардуер и допълнително техническо обезпечаване, ако това е необходимо.

SiDiO представлява мащабируемо решение, което може да управлява както единични абонатни станции, така и големи мрежи. 

За собствениците на топлофикационни мрежи системата SiDiO осигурява както индивидуален контрол върху отделните абонатни станции, така и цялостен контрол чрез карта на мрежата.


Възможности на системата

tyrg sidio mreji2 Системата SiDiO притежава мощен инструментариум за настройка и оптимизация на абонатните станции, благодарение на който може да се оптимизира цялостната енергийна ефективност на мрежата и в резултат да се постигнат сериозни икономии.

Модулът за аларми на системата SiDiO непрекъснато следи за отклонения в параметрите и незабавно сигнализира оператора. Повечете от възникналите технически проблеми се локализират дистанционно благодарение на алармите и на непрекъснатото подаване на графични и цифрови данни за параметрите.

Благодарение на системата SiDiO, управлението на мрежата е много по-ефективно, оптимизира се времето за обслужване и всяко отклонение или възникнал проблем се локализират много по-бързо.

Резултатът е по-ниски разходи за обслужване на мрежата, намаляване на функционалните разходи и по-добра енергийна ефективност.

 

Документи